پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ملفالان (Melphalan)
نام های تجاری
Alkeran
اشکال دارویی
    2mg : قرص
    50mg : ويال
کاربرد دارو
ميلوم موليپيل
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف
مكانيزم اثر دارو
ملفالان به طور غير اختصاصي بر چرخه سلولي اثر مي کند ، سبب اتصال دو رشته RNA , DNA و مهار سنتز پروتئين مي شود. جذب از GI متغيير و با غذا کاهش مي يابد و پس از جذب به سرعت در مايعات سراسر بدن توزيع شده، بيشتر از طريق هيدروليز غير فعال مي شود. نيمه عمر نهايي 30-150 دقيقه . دفع دارو بيشتر از ادرار.
موارد منع مصرف
بارداري ، سنين باروري ، حساسيت مفرط به دارو
نحوه مصرف
دوز خوراکي معمول : 6mg/day يکجا – تنظيم دوزاژ بر اساس اندازه گيري گلبولها – بعد از 3-2 هفته نياز به 4 هفته استراحت.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش اثرات سمي دارو بر کليه بيمار در صورت مصرف همزمان با سيکلوسپورين،
عدم مصرف دارو با آمفوتريسين B يا کلرپرومازين و تغيير در ميزان مصرف آلوپورينول ، کلشي سين و پروبنسيد در مصرف همزمان با ملفالان،
کاهش تشديد فعاليت مغز استخوان در مصرف دارو با داروهاي کاهنده فعاليت مغز استخوان و پرتو درماني.
عوارض جانبي
کاهش گلبول هاي سفيد و پلاکت ، آنمي ، پان سيتوپني ، اگرانولوسيتوز
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف دارو تحت نظر پزشک مجرب – همراه با غذا شمارش هفتگي سلولهاي خوني و اندازه گيري اسيد اوريک بيمار .
2- عدم تماس با بيمار و بيماران عفوني و عدم واکسيناسيون بيمار با واکسن حاوي ويروس زنده ، عدم انجام اقدامات تهاجمي .
3- نوشيدن مايعات و استفاده از داروي آلوپورينول يا قليايي کردن بيمار جهت کاهش ميزان غلظت اسيد اوريک خون.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی