جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مگلومين سديم آيوگزاگلات (Meglumine sodium ioxaglate)
نام های تجاری
Hexabrix
اشکال دارویی
    10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg : آمپول
کاربرد دارو
آرتيوگرافي فمورال و ساير سرخرگ هاي محيطي ، آنژيوگرافي مغزي ، آنژيوکارديوگرافي ، آئورتوگرافي شکمي و سينه اي ، آنزيوگرافي ريه ، آرتريوگرافي سرخرگي ، آئورتوگرافي داخل وريدي ، ونوگرافي فمورال و IVC ، يوروگرافي وريدي.
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
يک حاجب مطمئن دوران شيردهي مي باشد.
مكانيزم اثر دارو
به دنبال مصرف داخل عروقي آيوگزاگلات بي درنگ در مايع خارج سلولي توزيع مي شود، ميزان اتصال اين ماده به پروتئين هاي پلاسمايي بسيار پايين گزارش شده است . اين ترکيب در بدن متابوليزه نمي شود ، قادر به عبور از سد جفتي بوده و به درون شير نيز ترشح مي شود. پاکسازي اين ترکيب از بدن از طريق دياليز صفاقي و همودياليز نيز صورت مي گيرد.
موارد منع مصرف
در هنگام حاملگي يا شک به بارداري ، وجود عفونت حاد لگني يا شکمي ،
اين ماده نبايد از راه ساب آراکنوئيد يا اپيدورال تجويز شود.
نحوه مصرف
جهت آرتريوگرافي فمورال و ديگر سرخرگ هاي محيطي :
تزريق 15-20ml از دارو به داخل سرخرگ ايلياک يا فمورال تصوير مناسبي از درخت شرياني اندام تحتاني فراهم مي کند براي سرخرگ هاي کوچکتر مي توان از همين مقدار يا مقادير کمتر استفاده کرد .
شرايط نگهداري
از تابش نور خورشيد به دارو جلوگيري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
در بيماران مصرف کننده بلوک کننده هاي کانال کلسيمي نظير وارپاميل که کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر هستند بايد احتياط لازم بعمل آيد.
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، گرگرفتي ، ضعف ، سرگيجه ، سردرد ، سرفه ، عطسه و خارش ، تشنج، کما ، فيبريلاسيون بطني ، ادم ريوي و ايست قلبي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- براي آسان شدن تزريق دارو بهتر است در مجاورت بدن گرم شود .
2- هيچ تغيير دوزاژي براي سالمندان ضروري نيست .
3- بيماران ديابتي يا دچار نارسايي کليوي بايد از قبل هيدراته شده باشند.
4- غير از آب مقطر و دکستروز سالين ، اين دارو نبايد با هيچ محلول ديگري آميخته شود.
5- رنگ داروي سالم زرد کم رنگ است.
6- بيماران بايد پس از عکس برداري مايعات کافي مصرف کنند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی