سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مدروکسي پروژسترون/استراديول سيپيونات (Medroxyprogestrone acetate/Estradiol cypionate)
نام های تجاری
Depofem,Lunelle
اشکال دارویی
    (25mg+5mg)/0.5ml : آمپول
    (25mg+5mg)/0.5ml : سوسپانسيون
کاربرد دارو
پيشگيري از بارداري .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اثر بي حسي موضعي ، اين دارو با کاهش ورود يون سديم در خلال پتاسيم عمل سلول عصبي ، باعث کاهش انتقال عصبي مي
گردد، نيمه عمر : 25 دقيقه .اين دارو به طور عمده از ادرار دفع مي شود .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به بي حس کننده ها ، وجود آبسه در نزديکي محل تزريق .
نحوه مصرف
بزرگسالان : اين دارو يکبار در ماه از راه عضلاي تجويز مي شود . اولين تجويز بايد در خلال 5 روز اول دوره قاعدگي صورت گيرد و سپس هر 30-28 روز يکبار در صورتي که بيش از 33 روز از تزريق دوز قبلي دارو گذشته باشد. قبل از تجويز دوز بعدي بايد تست حاملگي به عمل آيد .
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با مهار کننده هاي منوآمين اکسيداز و ضد افسردگي هاي سه حلقوي ممکن است باعث هيپرتانسيون شديد گردد.
عوارض جانبي
اضطراب ، بي قراري ، عصبي شدن ، کنفوزيون ، سرگيجه ، تاري ديد ، ترمور ، تشنج ، افسردگي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- دارو را بايد به آهستگي و با سرعت 1ml/min تزريق نمود.
2- بيمار از نظر بروز واکنش هاي آلرژيک تحت نظر بگيريد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی