سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن ويروس هاي سرخک، سرخجه و اوريون زنده (Measles mumps and rubella virus vaccine live)
نام های تجاری
M.M.R.II
اشکال دارویی
    - : ويال
کاربرد دارو
ايمن سازي برعليه سرخک، سرخجه و اوريون .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با در نظر گرفتن تمامي جوانب تجويز شود .
مكانيزم اثر دارو
اين واکسن سبب ايجاد ايمني فعال بر عليه سرخک ، سرخجه و اوريون شده و توليد پادتن هاي مربوطه را القا مي کند. آنتي بادي ها ظرف 2 تا 3 هفته پس از تزريق واکسن آشکار مي شود .
موارد منع مصرف
در بيماران دچار نقص ايمني ، سرطان ، بيماري هاي خوني ، اختلالات گاماگلوبولين، تب، سل فعال درمان نشده، حساسيت به واکسن يا آنافيلاکسي به تخم مرغ يا نئومايسين ، افراد تحت درمان با کورتيکو استروئيد يا پرتوتابي وبيماران باردار.
نحوه مصرف
ايمني سازي بر عليه سرخک ، سرخجه و اوريون بر اساس برنامه واکسيناسيون کشوري . تزريق به صورت 0.5ml واکسن زير پوستي در بخش فوقاني – خارجي بازو.
در کودکان تزريق دو نوبت واکسن توصيه مي شود. ( برنامه واکسيناسيون ملي ايران را مطالعه نماييد.)
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
استفاده همزمان از اين واکسن با ايمونوگلوبولين يا انتقال خون و فرآورده هاي خوني مي تواند در ايجاد پاسخ ايمني تداخل ايجاد کند . در اين شرايط بايد واکسن 3 ماه بعد تزريق شود.
داروهاي سرکوبگر ايمني نيز بر تاثير واکسن دخالت دارند.
عوارض جانبي
آنافيلاکسي ، راش ، کهير ، اسهال ، تب ، لنفادنوپاتي موضعي ، واسکوتيت ، قرمزي محل تزريق ، اوتيت مياني ، کنژنکتيويت ، سنکوپ ، ضعف ، گلودرد ، سرفه ، سردرد ، استفراغ .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- شرح حال کامل از حساسيت هاي بيمار به ويژه حساسيت به آنتي بيوتيک ها ، تخم مرغ ، مرغ و پر مرغ ، و نيز واکنش به واکسيناسيون به عمل آيد .
2- در بيماران با سابقه واکنش آنافيلاکتوئيد به تخم مرغ ، بايد ابتدا يک آزمون پوستي براي تعيين حساسيت به واکسن انجام شود .
3- براي درمان واکنش هاي حساسيتي احتمالي بايد محلول اپي نفرين 1:1000 در دسترس باشد.
4- از تجويز IV واکسن پرهيز نماييد.
5- واکسن نبايد يکماه قبل يا بعد از ساير واکسن هاي حاوي ميکروب زنده تزريق شود.
6- در صورت نياز به پيشگيري فوري از سرخک در بيماراني که قادر به دريافت واکسن نيستند ، از ايمونوگلوبولين استفاده نماييد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی