شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايمونه گلوبولين سرخک (Measles immune globulin)
اشکال دارویی
    200 IU/ml : آمپول
کاربرد دارو
پروفيلاکسي سرخک پس از تماس
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
فرآورده اي به شکل مايع يا ماده منجمد خشک شده که بيشتر از IgG ( جمع آوري شده از پلاسما ) تشکيل شده است.
نحوه مصرف
تجويز IG سرخک 6 روز پس از تماس با فرد مبتلا سبب پيشگيري از ابتلا يا کاهش شدت بيماري مي گردد.
انديکاسيون ها:
1- شير خواران کوچکتر از 6 ماه که مادرشان مستعد سرخک است.
2- تجويز ايمونوگلوبولين و واکسن سرخک در فرد بزرگتر تا مساوي 6 ماه که قبلاً واکسن نزده است و در تماس با فرد مبتلا به سرخک مي باشد .
3- افراد مبتلا به نقص ايمني.
4- زنان باردار مستعد که قبلاً واکسن نزده اند.
5- دوز استاندارد در کودکان و زنان حامله ml/kg 0.25 ( حداکثر cc 15) IM ، در فرد مبتلا به نقص ايمني mg/kg 0.5 ( حداکثر cc 15) IM. و در صورتي که چنين فردي طي 3 هفته گذشته IVIG دريافت کرده است، نيازي به تزريق IG سرخک در اين زمان ندارد.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته و شيشه اي بي رنگ و دور از نور
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی