سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ماپروتيلين (Maprotiline Hcl)
اشکال دارویی
    25mg SC, 75mg SC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ضد افسردگي چهار حلقه اي
کاربرد دارو
افسردگي
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
ماپروتيلين از باز جذب نوراپي نفرين به طور انتخابي ممانعت مي کند و سبب افزايش نور آدرنرژيک و سروتونرژيک مرکزي مي گردد. جذب از GI آرام و به طور کامل مي باشد. نيمه عمر پلاسمايي دفع دارو حدود 43 ساعت و براي متابوليت هاي فعال آن 90-60 ساعت است. دفع از ادرار بفرم متابوليت هاي آزاد يا کونژوگه و کمي از راه مدفوع. دارو وارد شير مي شود. شروع اثرات درماني از 7-3 روز و گاه از 3-2 هفته طول مي کشد.
موارد منع مصرف
سابقه اختلالات همراه با تشنج ،
افراد زير 18 سال.
نحوه مصرف
بزرگسالان دوز اوليه : 25mg سه بار در روز، رساندن دارو به طور تدريجي پس از 2 هفته به 150mg/d و در صورت لزوم تا 225mg/d ، نگهداشتن دوز دارو در اين حد فقط تا 6 هفته و سپس کاهش دوز تا mg/d 200-175.
شروع دوز در افراد مسن mg/d 25 هنگام خواب و محدوده دوزاژ در آنها mg/d 150-25 و لزوم افزايش تدريجي دوز.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و در ظرف در بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثرات داروهاي ضد فشار خون و ترکيبات تضعيف کننده CNS ،
تشديد اثرات داروهاي ضد انعقادي خوراکي،
افزايش سطح پلاسمايي دارو توسط سايمتيدين و متيل فنيديت،
ايجاد سايکوز توکسيک و ناپايداري قلبي عروقي در مصرف همزمان با MAOIs و افزايش احتمال آريتمي قلبي در مصرف همزمان با فرآورده هاي تيروئيد،
ايجاد واکنش هاي شديد با علائم هيپرتانسيون و هيپرپيرکسي در مصرف همزمان با لوودوپا و سمپاتوميمتيک ها .
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، افت وضعيتي فشار خون ، رتانسيون ادراري و خشکي دهان
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز دارو با دوزهاي پايين و عدم قطع ناگهاني دارو .
2- کنترل وضعيت دفع بيمار و احتباس ادراري به خصوص در افراد پير افزايش مصرف مايعات در صورت امکان .
3- پرهيز از رانندگي و مصرف الکل .
4- عدم مصرف داروهاي OTC و تغيير دوز و زمان مصرف دارو بصورت سرخود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی