چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مافنيد (Mafenide)
نام های تجاری
Sulfamylon
اشکال دارویی
    112mg/g, 85mg/g : کرم موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سولفوناميد
کاربرد دارو
Sulfamylon
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اين دارو به دنبال مصرف موضعي از راه بافت بدون رگ جذب مي شود ، وارد خون مي شود ، سبب کاهش واضح در تعداد باکتري هاي موجود در محل حتي در بافت بدون رگ سوختگي هاي درجه 2 و 3 و ترميم خود به خود سوختگي با ضخامت نسبي مي شود . داراي حلاليت بالا ، عدم مهار دارو توسط PABA ،خون و چرک ، ايجاد اسدوز متابوليک و دفع سريع از کليه مي باشد.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : کرم روزانه 2-1 بار در محل زخم به ضخامت 15mm ماليده شود . کودکان : در نوزادان و شير خواران زير 2 ماه ممنوع مي باشد در بقيه موارد مشابه دوز بزرگسالان است.
شرايط نگهداري
پايين تر از 40 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
ندارد
عوارض جانبي
درد يا احساس سوزش در محل استعمال دارو ، واکنش هاي حساسيتي نسبت به دارو و خونريزي از پوست
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تميز و دبريد نمودن زخم .
2- ماليدن کرم بر روي تمام سطح زخم به طور دايمي با دستکش استريل .
3- معمولاً نيازي به پانسمان نيست .
4- حمام نمودن روزانه هم به دبريد نمودن زخم کمک مي کند و هم لايه قبلي را از پوست بر مي دارد و لايه جديد را بايد دوباره ماليد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی