پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لاپاتينيب (Lapatinib)
نام های تجاری
Tyverb , Tykerb
اشکال دارویی
    250mg : قرص
فرمول شیمیایی
C29H26ClFN4O4S = 581.058 g/mol
کاربرد دارو
درمان ترکيبي در سرطان سينه همراه با کاپسيتابين .
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
نيمه عمر 24 ساعت.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی