چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لناليدوميد (Lenalidomide)
نام های تجاری
Revlimid
اشکال دارویی
    5mg, 15mg, 25mg, 10mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C13H13N3O3 = 259.261 g/mol
مصرف در حاملگی
X
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی