شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لابتالول (Labetalol)
نام های تجاری
Normodyne , Trandate
اشکال دارویی
    10mg, 200mg : قرص
    5mg/5ml 20ML : آمپول
فرمول شیمیایی
Trandate
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
کنترل و درمان فشار خون بالا
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
اين دارو در شير ترشح مي شود، در صورت لزوم مصرف مادر، بايد شيردهي متوقف گردد.
مكانيزم اثر دارو
بلوک کننده رسپتورهاي آدرنرژيک با اثر انتخابي بر گيرنده هاي آلفا _1 وغير انتخابي بر گيرنده هاي بتا
تداخل مصرف با ساير داروها
داروهاي بيهوشي
داروهاي ضدديابت
داروهاي آنتي آريتمي خاص (مانند کينيدين ،پروپافنون،ليدوکائين )
داروهاي خاص بلوک کننده کانالهاي کلسيم (مانند وراپاميل)
داروهاي خاص ضد آسم (تئوفيلين)
سايميتيدين، کلونيدين ،هالوتان
MAOIs (مانند ترانيل سيپرومين ،فنلزين )که در طي 2 هفته پيش مصرف شده باشند.
ساير داروهاي کاهنده فشار خون ضدافسردگي سه حلقه اي (مانند آمي تريپتيلين ،دزي پرامين ،ايمي پيرامين )
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی