پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لوتيراستام (Levetiracetam)
نام های تجاری
Keppra
اشکال دارویی
    250mg, 500mg, 1000mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی