دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليزينوپريل (Lisinopril)
نام های تجاری
Zestril , Prinivil
اشکال دارویی
    10mg, 20mg, 5mg : قرص
کاربرد دارو
پر فشاري خون ،
به عنوان وازوديلاتور در درمان نارسايي احتقاني قلب ،
انفارکتوس حاد ميوکارد .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
از مصرف اين دارو در دوران شيردهي خودداري شود .
مكانيزم اثر دارو
از داروهاي ACEIS و از گروه دکربوکسيل دار مي باشد که با مکانيسمي نظير کاپتوپريل موجب کاهش فشار خون مي شود .
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز اوليه مصرف دارو 10mg يکبار در روز است، سپس برحسب پاسخ فرد به درمان مي توان دوز را به 20-40 mg يکبار در روز رساند و به صورت درمان نگهدارنده ادامه داد .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در ظرف دربسته
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر با آنتي اسيدها در صورت تجويز همزمان،
امکان افزايش غلظت سرمي ديگوکسين و ليتيوم و افزايش احتمال مسموميت،
افزايش خطر بروز هيپوگليسمي در مصرف همزمان با انسولين و ساير داروهاي کاهنده قند خون ،
کاهش اثر ضد فشار خون اين دارو با NSAID ها و امکان افزايش عوارض کليوي،
افزايش اثر ACEI ها با فنوتيازين ها و پروبنسيد،
افزايش احتمال بروز واکنشهاي حساسيتي در مصرف همزمان با آلوپورينول،
افت بيش از حد فشارخون در مصرف همزمان با مدرها،ساير داروهاي کاهنده فشارخون و الکل ،
تشديد عوارض کليوي در مصرف همزمان با پني سيلامين .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قطع مصرف مدر از 3-2 روز قبل از تجويز ليزينوپريل .
2- تجويز دارو پس از دياليز .
3- اجتناب از رانندگي ، کارهاي خطرناک ، مصرف چاي و قهوه و کولاي بيش از حد و الکل و مصرف بيش از حد سديم و پتاسيم .
4- تغيير وضعيت بيمار به آهستگي به خصوص پس از مصرف اولين دارو جهت پيشگيري از افت وضعيتي فشار خون .
5- کنترل وزن هفته اي 2 بار و کنترل فشارخون هفته اي يکبار .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی