دوشنبه 27 آبان 1398    |    Monday, November 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليپيد محلول تزريقي (Lipid infusion)
نام های تجاری
Intralipid
اشکال دارویی
    10%, 20 % : اينفوزيون
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان کمبود اسيد هاي چرب در بيماران نيازمند تغذيه وريدي ( TPN )
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در تجويز اين دارو در زنان شيرده مشکلي گزارش نشده است.
مكانيزم اثر دارو
انفوزيون ذرات چربي موجب افزايش گذراي غلظت تري گليسيريد هاي پلاسما مي گردد. تري گليسيريد ها توسط آنزيم ليپو پروتئين ليپاز به اسيد هاي چرب و گليسرول هيدروليز مي شوند . اسيدهاي چرب وارد بافت شده و اکسيده شده و يا دوباره تري گليسريدها را تشکيل داده و ذخيره مي شوند. به آلبومين پلاسما باند مي شود و متابوليت آن کبدي است.
موارد منع مصرف
کم خوني ، اختلالات انعقادي ، ديابت شيرين ، نارسايي کليه ، نقص ايمني ، زردي ، اختلال عملکرد پلاکتي ، هيپوليپيدمي پاتولوژيک ، ليپيد نفروزيس پانکراتيت حاد ، بارداري ،بيماري ريوي ، سپسيس و حساسيت نسبت به انفوزيون ليپيد.
نحوه مصرف
انفوزيون 0.5cc از محلول 20% يا 1cc از محلول 10% در دقيقه ، افزايش سرعت انفوزيون پس از 30-15دقيقه . حداکثر ميزاني انفوزيون 500cc از محلول 10% يا 250cc از محلول 20% طي 6-4 ساعت .
شرايط نگهداري
در دماي 30-15 درجه دور از يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال تداخل با روش هاي آزمايشگاهي کالريمتريک. (بهتر است از نمونه هاي خون جهت انجام آزمايش گرفته شود)
ممکن است سطح سرمي آلکالين فسفاتاز ، بيلي روبين، کلسترول ، فسفوليپيد ، ترانس آميناز و تري گليسريد افزايش پيدا کند.
عوارض جانبي
ترومبوفلبيت ، اسهال ، ديزينس ، تهوع و استفراغ ، گرگرفتگي ، سپسيس ، واکنش هاي آلرژيک ، تنگي نفس ، تب ، کهير .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- سوال از بيمار در مورد حساسيت نسبت به تخم مرغ ، سويا يا محلول ليپيد .
2- استفاده از فيلتر 2/1 ميکروني هنگام تجويز ليپيد .
3- ليپيد را مي توان از همان رگ محيطي يا مرکزي که آمينو اسيد تزريق مي شود، تجويز کرد .
4- به دستورات کارخانه سازنده هر محلول توجه کافي مبذول شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی