دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليدوکائين پي (Lidocaine-p)
نام های تجاری
Emla
اشکال دارویی
    2.5% + 2.5% : کرم موضعي
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
فرم Base ( غير يونيزه ) بي حس کننده موضعي بسيار راحت تر از نمک آن ( يونيزه ) در پوست سالم نفوذ مي کند. اين محلول ممکن است ايجاد تغييرات عروقي شامل گشادي و تنگي عروق نمايد .
هر دو داروي ليدوکائين و پريلوکائين از سد خوني مغزي و جفت عبور مي نمايند.
متابوليسم ليدوکائين کبدي است و 1-2 تا از متابوليت هاي آن سمي است. دفع دارو از راه ادرار است.
موارد منع مصرف
جهت انجام جراحي بر روي سطوح مخاطي کودکان توصيه نمي شود و در بزرگسالان به جز مخاط ناحيه ژنيتاليا استفاده از کرم ليدوکائين توصيه نمي شود . در گوش نيز نبايد استفاده شود.
نحوه مصرف
بزرگسالان : قبل از قرار دادن کانول داخل عروق يا خون گيري : ماليدن 2.5g کرم ليدوکائين بر روي 20-25cm^2 از سطح پوست به مدت حداقل يک ساعت و سپس پانسمان بسته .
قبل از برداشتن گرافت هاي پوستي : 2g از کرم در هر 10cm2 پوست به مدت حداقل 2 ساعت .
در هنگام استفاده از ليزر در درمان زگيل – تاتو و غيره : 1-2g از کرم در هر 10cm2 پوست .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی