جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليدوکائين (Lidocaine Hcl)
نام های تجاری
Xylocaine,Alphacaine,Dilocaine ,Lidopen,Lidojct
اشکال دارویی
  2% Cartidge, 1% 20ml, 2% 20ml, 1% 5ML, 2% 5ML : آمپول
  1% 50ML, 2% 50ML, 4% 50ML, 20% 10ml : اينفوزيون
  5 % : پماد موضعي
  2 %, Combined : ژل موضعي
  2% Viscous : محلول موضعي
  10mg/ Dose : افشانه اي
  10% 100ML, 10% 50ml : اسپري موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آميد
کاربرد دارو
بي حسي موضعي از راه انفيلتراسيون ، بلوک اعصاب محيطي ، بلوک پاراسرويکال ، بلوک عصب سمپاتيک گردني و کمري ، کاهش درد ناشي از سوختگي ،نوروپاتي ديابتي ، کنترل صرع استاتوس مقاوم .
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
موردي گزارش نشده است .
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد آريتمي بطني گروه IB : با اثر مستقيم به خصوص روي شبکيه ، پورکنژ ، باعث کاهش دپلاريزاسيون ، خودکاري و تحريک پذيري بطني در خلال مرحله دياستول مي شود . در کبد متابوليزه شده و داراي 2 متابويت MEGY و GX مي باشد.
موارد منع مصرف
سندروم Stokes-Adams بلوک شديد سينوسي – دهليزي ، دهليزي ، دهليزي- بطني ، حسياسيت مفرط ، التهاب يا عفونت در محل تزريق ، دفورميتي اسپاينال .
شرايط نگهداري
30-15 دور از نور در صورت تغيير رنگ دارو دور ريخته شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
تداخل مصرف با ساير داروها:
پراپرونولول و سايمتيدين کليرانس ليدوکاين را کاهش مي دهند .
فني توئين يا باربيتورات دوز مورد نياز ليدوکائين را افزايش مي دهند.
مصرف اين دارو با فني توئين، کينيدين، پروکائين آميد و پروپرانولول باعث تشديد تضعيف قلب مي شود.
عوارض جانبي
بي قراري ، تهييج ، پارستزي ، ديزينس ، وزوزگوش ، تاري ديد ، تهوع و استفراغ ، تشنج ، انقباضات ظريف عضلاني و ترمور ، اضطراب ، انقباض مردمک ف بي حسي زبان و اطراف دهان ، دپرسيون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده از حداقل دوز موثر بي حس کننده هاي موضعي تزريق آهسته و آسپيره کردن .
2- انجام تست پوستي قبل از انجام بي حسي اپي دورال – کنترل بيمار از نظر مسموميت CNS – کنترل وضعيت هوشياري و ECG .
3- عدم مخلوط کردن ليدوکائين با فني توئين ، سفازولين ، سولفاديازين و متوهگزيتون .
4- براي تهيه محلول از دکستروز 5% استفاده شود.
5- براي تزريق عضلاني از عضله دلتوئيد استفاده شود.
6- از تماس چشم با ترکيبات موضعي خودداري گردد.
7- تنها از داروي بدون آدرنالين و نگهدارنده براي تجويز وريدي استفاده شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی