پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليدوکائين اپي نفرين (Lidocaine & epinephrine)
اشکال دارویی
    10mg+5mcg / ml, 20mg+12.5mcg / ml (2%) : آمپول
    - : کارتريج
کاربرد دارو
بي حسي موضعي در دندانپزشکي از راه انفيلتراسيون و يا بلوک عصبي دنداني
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
اپي نفرين موجود در اين ترکيب با انقباض عروقي و کاهش جريان خون محل تزريق سبب کاهش ميزان کليرانس موضعي ليدوکائين و طولاني تر شدن مدت اثر آن مي شود و نيز باعث کاهش ميزان خونريزي محل جراحي و افزايش ضربان و قدرت انقباضي و تحريک پذيري قلب مي گردد.
موارد منع مصرف
در بيماران آسمي ، قلبي يا آريتمي ، ديابتي ، مبتلا به هيپرتيروئيدي و پر فشاري خون و بيماري عروقي محيطي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 20-100mg (1-5cc ) از کاربول حاوي ليدوکائين 2% و فاصله تزريق مکرر دارو 2 ساعت باشد.
کودکان : به طور معمول 30-20 (1-1.5cc ) از کارپول حاوي ليدوکائين 2% اپي نفرين دار تجويز مي شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با آلفابلوکرها ( لابتالول ، فنوکسي بنزامين ، فنتولامين ، پرازوسين و تولازولين ) و نيز با دروپريدول ، هالوپريدول ، فنوتيازين ها ، تيوگزانتين ها ، همچنين با وازوديلاتورهاي سريع الاثر، سبب کاهش ميزان اثر بخشي اپي نفرين مي شود .
و نيز با گليکوزيدهاي ديژيتالي، لوودوپا ، هالوتان ، ضد ميگرن ها (مشتقات ارگوت) ، MAOI ها ، داروهاي فشارخون و بتابلوکرهاي غير انتخابي تداخل مصرف دارد.
حداكثر دوز روزانه
در بزرگسالان : (500mg)7mg/kg معادل 25cc و اپي نفرين 0/003mg/kg
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتياط در مصرف ليدوکائين و عدم تزريق مکرر آن در يک محل براي اقدامات دندانپزشکي .
2- عدم قرار دهي دارو در اتوکلاو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی