دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لووتيروکسين (Levothyroxine sodium)
نام های تجاری
Eltroxin , Levo-t
اشکال دارویی
    50mcg, 100mcg : کپسول
    100mcg, 50mcg, 75mcg : قرص
کاربرد دارو
درمان تيروئيد
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
با احتياط تجويز شود .
مكانيزم اثر دارو
اگرچه مکانيسم اثر اين دارو به خوبي شناخته نشده است، ولي عقيده بر اين است که بيشتر اثرات آنها از طريق کنترل روپوش DNA و سنتز پروتئين ها صورت مي گيرد .
لووتيروکسين (T4) به دنبال تجويز خوراکي بطور متغير اما کافي از دستگاه گوارش جذب مي شود که در صورت ناشتا بودن جذب آن افزايش مي يابد . اتصال پروتئين اين دارو خيلي زياد (99%) است . نيمه عمر دارو در افراد يوتيروئيد 6-7 روز بوده که اين زمان در افراد هيپرتروئيد کاهش و در افراد هيپوتروئيد افزايش مي يابد .
متابوليسم بيشتر کبدي-کليوي و دفع آن بيشتر صفراوي است.
موارد منع مصرف
مبتلايان به سکته قلبي که هيپو تيروئيد نيستند - مبتلايان به تيروتوکيسکوز که تحت درمان قرار نگرفته اند .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 50mcg/day و افزايش دوز روزانه به ميزان 25mg هر 4-3 هفته دوز معمول روزانه 1.5mcg /kg يا 100-150µg و حداکثر تا 200mcg/day .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق 30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
کلسترامين جذب لوويتروکسين را کاهش مي دهد .
لووتيروکسين ميزان تاثير انسولين و داروهاي کاهنده قند خون را تغيير مي دهد .
فني توئين وريدي سطح تيروکسين آزاد را افزايش مي دهد.
در مصرف همزمان با ضد انعقادهاي خوراکي، دوز داروي دوم دوباره تنظيم شود.
عوارض جانبي
عصبي بودن ، بي خوابي ، لرزش ، تا کي کاردي ، تپش قلب ، آريتمي و ايست قلبي ، سر درد ، آنژين صدري ، پرفشاري خون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- با مصرف لوويتروکسين سطح T4 سرم طي 24 ساعت و سطح سرمي T3 طي 3 روز بالا مي رود .
2- قطع مصرف لوويتروکسين با جايگزيني ليوتيرونين به جاي آن لازم است .
3- مصرف لوويتروکسين در افراد بدون مشکل تيروئيدي تاثيري بر روي وزن بيمار ندارد .
4- مصرف اين دارو بر روي درمان چاقي توصيه نمي شود .
5- بهترين زمان مصرف دارو صبح قبل از صرف صبحانه (ناشتا) مي باشد.
6- در صورتي که قرار باشد بيمار آزمون برداشت يد راديواکتيو انجام دهد، بايد مصرف لووتيروکسين از 4هفته قبل قطع شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی