سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لوکوورين کلسيم (Leucovorine calcium)
نام های تجاری
Wellcovorin , Refolinon , Rescufolin , Isovorin , Calcium Folinate SF
اشکال دارویی
    5mg/ml 5ML, 10mg/ml 20ML, 10mg/ml 3ML, 3mg/ml 5ML : آمپول
    30mg : ويال
    15mg, 25mg, 5mg : قرص
کاربرد دارو
سرطان کولورکتال و پيشرفته
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مشتق 5 - فورميل از تتراهيدروفوليک اسيد که به عنوان پادزهر آنتوگونيست هاي اسيد فوليک به کار مي رود . به خوبي از راه خوراکي و عضلاني جذب مي شود . دفع ادراري و نيمه عمر آن 6.2 ساعت است.
موارد منع مصرف
کم خوني مگالوبلاستيک ناشي از کمبود ويتامين B12
نحوه مصرف
يکي از دو رژيم زير به مدت 5 روز توصيه مي شود :
200mg/ m^2 با تزريق آهسته وريدي طي 3 دقيقه و به دنبال آن 5-Fu به ميزان 370mg/ m^2 از راه تزريق وريدي
20mg/ m^2 لکوورين و به دنبال آن 5-Fu به ميزان 425mg/ m^2 ( تزريق وريدي ) .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و حرارت
تداخل مصرف با ساير داروها
اسيد فوليک تاثير داروهاي ضد تشنج چون فنوباربيتال و پيريميدين را کاهش مي دهد .
عوارض جانبي
به ندرت حساسيت با علايمي چون ثبورات جلدي – خارش ، اريتم و تنگي برونش ها و نيز تب رخ مي دهد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- با سرعت بيش از 160mg دقيقه به صورت وريدي تزريق نکنيد .
2- محلول آماده شده لکوورين را با 100-500cc از اغلب سرم هاي تزريقي موجود (DW5%) مي توان رقيق نمود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی