يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لاميوودين (بيوودين ) (Lamivudine (Biovudine ))
نام های تجاری
Epirir ,Zeffix
اشکال دارویی
    100mg FC, 150mg FC : قرص
    10mg/ml : محلول خوراکي
کاربرد دارو
عفونت HIV و هيپاتيت B مزمن
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
منع شيردهي در طول دوره مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
اين دارو در داخل سلول به متابوليت فعال 5- تري فسفات تبديل مي شود و فعاليت ترانس کريپتاز معکوس ويروس را مهار مي کند . نيمه عمر حذفي دارو به صورت تک دوز : 7-5 ساعت. ميزان اتصال پروتئين دارو پايين است .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : 150mg دوبار در روز به همراه زيدوودين ( 200mg سه بار در روز ) افراد زير 50kg وزن = دوز لامي وودين 2mg/kg دو بار در روز .
شرايط نگهداري
30-2 درجه سانتيگراد و پوشش کاملاً بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش حداکثر غلظت پلاسمايي زيدوودين در مصرف همزمان با اين دارو .
عوارض جانبي
خستگي بيش از حد ميالرژي ، سردرد ، درد و ناراحتي شکم ، تهوع و استفراغ ، اسهال سرگيجه ، بي اشتهايي ،سرفه، تب و لرز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- لاميوودين را مي توان با معده خالي يا پر مصرف کرد .
2- پانکراتيت ممکن است از عوارض AIDS باشد و بايد از عارضه دارويي افتراق داده شود .
3- کنترل وضعيت بيمار تا چند ماه پس از توقف تجويز دارو به دليل احتمال عود مجدد هپاتيت پس از قطع درمان .
4- لاميوودين سبب درمان قطعي عفونت HIV و هپاتيت B نمي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی