سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لاکتولوز (Lactulose)
نام های تجاری
Cephulac,Chronulae , Chalae , Cholac
اشکال دارویی
    10g/sachet : پودر
    10g/15ml 240ML : شربت
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان انسفالوپاتي پورتال سيستميک شامل مراحل پره کوما و کوماي کبدي ، يبوست ، هموروئيد کتومي ، يبوست شديد ناشي از احتباس باريم در افراد مسن .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود .
مكانيزم اثر دارو
کمتر از 3% از GI جذب شده و بدون تغيير از ادرار دفع مي شود و مابقي آن بدون تغيير به کولون رسيده و توسط باکتري هاي کولون متابوليزه شده و اسيد لاکتيک و مقاديري از اسيد استيک و اسيد فوريک از آن ايجاد مي شود .
موارد منع مصرف
1- رژيم غذايي با گالاکتوز پايين
2- انسداد روده
3- همراه با مسهل هاي ديگر
نحوه مصرف
بزرگسالان : جهت پيشگيري از انسفالوپاتي : 30-45cc لاکتوز از راه خوراکي تا ايجاد مدفوع شل 2-3 بار در روز.
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر لاکتوز در مصرف همزمان با مسهل هاي ديگر .
عوارض جانبي
اسهال ، هيپوکالمي ، هيپوناترمي و از دست دادن آب ، کرامپ شکمي ، نفخ .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف دارو با آبميوه ، آب يا شير در صورت بد بودن طعم دارو ، لزوم رقيق نمودن در صورت استفاده دارو از راه لوله معده
2- اندازه گيري دوره اي پتاسيم سرم در صورت بروز اسهال و در زمان درمان لنفالوپاتي .
3- مصرف دارو با نئومايسين در درمان انسفالوپاتي کبدي موثر است .
4- منع مصرف داروي خيلي تيره يا کدر شده .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی