دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لاکتوز (Lactose)
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
ابتلا به دل پيچه ، اسهال و اتساع با خوردن لاکتوز در صورت کمبود آنزيم لاکتاز .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
لاکتوز در روده کوچک به وسيله Lactase هيدروليز مي شود و به گلوکز و گالاکتوز تبديل مي شود و سپس جذب مي شود .
موارد منع مصرف
مبتلايان به گالاکتوزمي ، سندروم سوء جذب گلوکز - گالاکتوز يا مبتلايان به کمبود لاکتاز .
نحوه مصرف
مصرف در صنايع داروسازي جهت توليد کپسول ها و يا قرص هاي به عنوان رقيق کننده ماده افزايش دهنده حجم و يا پر کننده و در پودر ها به عنوان افزايش دهنده حجم ( Bulking ) .
شرايط نگهداري
در ظروف بسته
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی