دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد لاکتيک (Lactic acid)
نام های تجاری
Espiritin, warzin, lactison , latinol, ketatisdin
اشکال دارویی
    - : بالک
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
مايع بدون بو، بدون رنگ و يا متمايل به زرد، غليظ و هيگروسکوپ
نحوه مصرف
داراي آثار مشابه اسيد استيک و به عنوان ماده آنتي باکتريال ( بر عليه گونه هاي هموفيلوس و سودومونا و باکتري هاي ديگر ) ، ضد قارچ و ضد پروتوزوآ در ژل ها و دوش هاي واژينال ، فرآورده هاي پوستي و ناخني و قطره اي گوش به کار مي رود .
شرايط نگهداري
در ظروف دربسته
عوارض جانبي
همانند اسيد کلريدريک بسيار محرک و خورنده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی