پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کريپتون 81 م (Krypton 81m)
اشکال دارویی
    4mCi, 8mCi : محلول استنشاقي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي ضرورتي ندارد .
مكانيزم اثر دارو
کريپتون به راحتي حل شده و از غشاي سلولي عبور کرده و به طور آزادانه بين خون و بافت جابجا مي شود اين گاز مانند هوا در ريه ها پخش مي شود و در نتيجه مناطقي که هوا در آن جريان دارد را نشان مي دهد . دفع دارو از راه ريه است.
موارد منع مصرف
احتياط در بارداري
نحوه مصرف
اسکن تهويه اي ريه ، استنشاق مداوم به ميزان 1 تا 10 ميلي کوري ، ميزان دوز استنشاقي نبايد از 100 ميلي کوري – دقيقه بيشتر باشد . دوزاژ دارو در کودکان توسط نظر پزشک معالج تعيين مي شود .
شرايط نگهداري
30-15 بر اساس دستور کارخانه سازنده
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است
عوارض جانبي
موردي گزارش نشده است
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی