سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کتامين (Ketamine)
نام های تجاری
Ketalar
اشکال دارویی
    500mg/ml 10ML : ويال
کاربرد دارو
القا و نگهدارنده بيهوشي (آرام بخشي و آنالزژي)
به عنوان داروي بيهوشي در جراحي هاي کوتاه مدت که نياز به شلي عضلات ندارند و به عنوان داروي کمکي ضعيف الاثر (N2O ) در القاي بيهوشي به کار مي رود .
داروي کمکي آنستزي موضعي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بي خطر بودن آن در شيردهي ثابت نشده است .
مكانيزم اثر دارو
پيام آوران مرتبط با جزء هيجاني ادراک درد را در تشکيلات Media modulary riticular بلوک کرده و سبب سرکوب فعاليت طناب نخاعي و تداخل در سيستم هاي انتقالي CNS مي شود. سبب افزايش موقت فشار خون و ضربان قلب و اسپاسم لارنکس و آمپنه مي گردد. داراي جذب سريع، نيمه عمر فازα : 10-15 دقيقه و با دوز 10mg/kg IM=12-25 دقيقه مي باشد. دفع کليوي بوده و زمان به هوش آوردن سريع مي باشد.
موارد منع مصرف
1- پر فشاري خون يا سابقه حملات مغزي
2- افزايش فشار داخل چشم – جراحت چشمي
3- در بيماران داراي توهم يا اختلالات سايکوتيک
4- جراحي حلق ، حنجره و مجاري تنفسي
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
تاخير در زمان به هوش آمدن در مصرف همزمان کتامين با اتر و هالوتان و ضعف هاي .CNS
عدم مصرف دارو با ارگوتامين.
عوارض جانبي
حرکات تونيک و کلونيک ، سرکوب تنفسي ، آپنه ، اختلالات سايکوتيک ، پر فشاري خون ، تاکي کاردي ، اريتم گذرا ، ديپلوپي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل عملکرد قلب در بيماران داراي اختلال قلبي يا HTN.
2- عدم تحريک مکانيکي حلق مگر در صورت استفاده از شل کننده هاي عضلاني .
3- استفاده از آتروپين قبل از القاي بيهوشي و داشتن وسايل احيا .
4- عدم انجام رانندگي و کارهاي خطرناک توسط بيمار .
5- عدم تحريک صوتي _ بينايي _ تماس بيمار در به هوش آمدن او در جهت کاهش بروز واکنش هاي به هوش آمدن .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی