شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايکودکسترين (Icodextrin)
نام های تجاری
Extraneal , Adept
فرمول شیمیایی
(C6H10O5)n = 13–19 kDa
کاربرد دارو
عامل اسمزي کلوئيدي داخل صفاقي
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی