دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايلوپروست (Iloprost)
نام های تجاری
Ventavis , Ilomedin
اشکال دارویی
    1ml, 2ml : محلول استنشاقي
فرمول شیمیایی
C22H32O4 = 360.48 g/mol
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی