پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوپرنالين (Isoprenaline)
نام های تجاری
isoproterenol , Isuprel
فرمول شیمیایی
C11 H17 N O3 = 211.258 g/mol
کاربرد دارو
برادي کاردي ، ايست قلبي .
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی