پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوترتينوئين (Isotretinoin)
نام های تجاری
Accutane , Isotrex , Roaccutane , Decutan
اشکال دارویی
    0.5 % : ژل موضعي
    20mg, 10mg : کپسول
کاربرد دارو
آکنه ولگاريس شديد و مقاوم به درمان همراه با عودهاي مکرر ، درمان هيدرادنيت چرکي ، فوليکوليت ناشي از باکتريهاي گرم منفي ومقاوم به آنتي بيوتيک.
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
نبايد مصرف شود .
مكانيزم اثر دارو
اين دارو به سرعت به ترينوئين ايزومره مي شود و به ترکيبات ديگري که نقش ليگاند را براي گيرنده هاي tretinoid بازي مي کنند متابوليزه شده، حالت ژن و ترجمه ي DNA را در ساخت پروتئين تغيير مي دهد .
نحوه مصرف
اکنه ولگاريس شديد و مقاوم به درمان: بزرگسالان : کپسول خوراکي ايزوترتينوئين با دوز 0.5mg /kg/day در دوزهاي منقسم 3 -2 بار در روز تجويز مي شود. بعد از 4-2 هفته به مرز 1mg/kg/day افزايش مي يابد و به مدت 20-12 هفته ادامه يابد.
درمان هيدرادنيت چرکي: 1mg/kg/day از دارو به مدت 4 ماه در صورت استفاده از اين دارو،به عنوان داروي کمکي از دوزهاي پايين تر 0/5mg/kg استفاده شود.
فوليکوليت ناشي از باکتريهاي گرم منفي ومقاوم به آنتي بيوتيک: 0/5-1mg/kg/day در دو روز، طول مدت درمان 4 ماه است.
تداخل مصرف با ساير داروها
بروز اثرات سمي دارو در مصرف همزمان با فرآورده هاي ويتامين A .
عوارض جانبي
تومور کاذب مغزي ( افزايش فشار خون بدخيم داخل جمجمه اي ) ، التهاب ملتحمه ، خون دماغ .
حداكثر دوز روزانه
2mg /kg/day
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- طول دوره درمان معمولاً 20-15 هفته است . سپس حداقل 8 هفته مصرف دارو قطع و در مرحله دوم درمان شروع گردد. اگر با درمان آکنه به ميزان 70% بهبودي حاصل مي گردد مي توان درمان را قبل از 20-15 هفته قطع کرد. زيرا بعد از قطع دارو بهبودي بيمار ادامه خواهد داشت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی