يکشنبه 26 آبان 1398    |    Saturday, November 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوسوربايد مونو نيترات (Isosorbide mononitrate)
نام های تجاری
Imdur , Ismo , Monoket
اشکال دارویی
    50mg, 60mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نيترات
کاربرد دارو
درمان طولاني مدت آنژين صدري .نارسايي مزمن قلب و درمان طولاني مدت به دنبال انفارکتوس ميوکارد و پروفيلاکسي از
خونريزي واريسي و ختم بارداري(براي نرم نمودن سرويکس).
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مشابه Isosorbide dinitrat ميزان جذب نزديک به 100% و ميزان اتصال به پروتئين هاي پلاسما کم 4% است. در کبد و خون ( آنزيماتيک ) متابوليزه مي شود . نيمه عمر حذفي : 5-4 ساعت و شروع اثر يک ساعت .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 30-60 mg يک بار در روز افزايش دوز 120mg يک بار در روز پس از چند روز تا 240 mg /day هم تجويز مي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی