دوشنبه 27 آبان 1398    |    Monday, November 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوسوربايد دي نيترات (Isosorbide dinitrate)
نام های تجاری
Isordil , Isotrate , Isoket
اشکال دارویی
    1.25 mg/dose : اسپري دهاني
    10mg, 40mg, 5mg (sub) : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نيترات
کاربرد دارو
درمان دراز مدت آنژين صدري .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
افزايش عرضه اکسيژن به ميوکارد با گشاد کردن مستقيم عروق کرونري ، کاهش نياز ميوکارد به اکسيژن و کاهش کار قلب
موجب بهبود و پيشگيري از حملات آنژيني مي شوند .
نحوه مصرف
بزرگسالان : قرص معمولي : دوز اوليه 5-20mg دو يا سه بار در روز ( 10-60 mg دو تا سه بار در روز ) در شرايط استرس و ورزش براي پيشگيري از حمله حاد آنژين و بروز درد .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در جاي خشک و خنک دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افت فشار خون ناشي از مصرف اين دارو به دنبال مصرف داروهاي ضد فشار خون .
عوارض جانبي
د و گاه ضرباني ، سرگيجه ، گرگرفتگي ، آريتمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل علايم حياتي و فشار خون بيمار طي دوره درمان.
2- مصرف دارو با معده خالي 30 دقيقه قبل از غذا يا 2 ساعت پس از آن .
3- مصرف قرص زير زباني با شروع درد بيمار به اين شکل که در حالت نشسته آن را با بزاق خيس کرده و زير زبان نگه دارد تا حل شود در صورت عدم رفع درد قرص هر 10 دقيقه يک بار تا 3 نوبت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی