يکشنبه 29 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوپروترنول (Isoproterenol Hcl)
نام های تجاری
Isuprel , Serentrine
اشکال دارویی
    1mg/ml 2ML, 0.2mg/ml 2ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آدرنرژيک
کاربرد دارو
به عنوان منقبض کننده عروق و اينوتروپ در درمان سندرم هيپوپروفوزيون ناشي از شوک سپتيک ،شوک هيپوولميک و شوک
کارديوژنيک به دنبال MI و نارسايي احتقاني قلب.به عنوان اينوتروپ در درمان فوري بلوک قلبي حاد درجه 2و3 برادي کاردي
سينوسي علامتدار و حملات استوک-ادامز و ايست قلبي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط و تنها در صورت لزوم تجويز گردد .
مكانيزم اثر دارو
ايزوپروترنول با اثر بر روي گيرنده هاي B1 ( قلب ) سبب افزايش قدرت انقباضي و هدايت ميوکارد و با اثر بر گيرنده ها B2
(ريه ) سبب گشادي عروق برونشيول ها مي شود .
موارد منع مصرف
براي بيماران که به علت مسمومت يا ديگوکسين مبتلا به تاکي کاردي شده باشند .
نحوه مصرف
بزرگسالان : در صورت کمبود مايعات بدن بيمار پيش از تجويز دارو در جهت درمان شوک و هيپرتانسيون به او مايعات و الکتروليت کافي خورانده شود . 12mg از ويال را در 500cc % DW5 يا 1mg ايزوپروترنول را در DW5%250cc حل نماييد .
شرايط نگهداري
دور از نور 30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر بروز آريتمي و HTN در مصرف همزمان اين دارو با اپي نفرين و ساير سمپاتوميمتيک ها ، هالوتان يا سيکلوپروپان ، داروهاي اکسي توکسيک و TCA.
افزايش خطر بروز حملات پرفشاري خون در مصرف همزمان با MAOIs و گوانتيدين.
از بين رفتن اثرات درماني در مصرف همزمان با بتابلاکرها ( پروپرانولول ).
عوارض جانبي
سردرد ، تاکي کاردي ، درد آنژيني و سپس کاهش فشار خون ، تشنج استوکس آداس ، ايست قلب ، اريتمي ، برنکواسپاسم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت قلبي عروق و سرعت ضربان قلب بيمار ، بيش از 110/min خطرناک و بيش از 130/min در احتمال ايجاد آريتمي قلب .
2- خودداري از تزريق اشکال تغيير رنگ داده شده يا حاوي رسوب و پرهيز از مخلوط کردن دارو با بي کربنات سديم ،قطع فوري دارو در صورت بروز درد هاي شبه آنژيني يا فشار از ناحيه پرده پريکارد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی