سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزونيازيد (Isoniazid)
نام های تجاری
Laniazid , Isotamine , nydrazid
اشکال دارویی
    1g/10ml, 100mg/ml 5ML : آمپول
    100mg, 300mg : قرص
کاربرد دارو
درمان سل ، پروفيلاکسي در برابر سل .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود .
مكانيزم اثر دارو
ايزونيازيد به واسطه دخالت در سنتز DNA و ليپر ، بيوسنتز ديواره سلولي باکتري را مهار مي کند. داراي اثر باکتريوسيدي بر عليه مايکوباکتريوم و توبرکلوزيس هايي که فعالانه در حال تقسيم هستند و داراي اثر باکتريواستاتيکي برعليه آنهايي که در حال تقسيم نيستند. ميزان اتصال به پروتئين هاي پلاسما ناچيز و در همه بافت ها و مايعات بدن (CSF) انتشار مي يابد.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-10mg/kg تا حداکثر 300 mg يک بار در روز خوراکي يا IM ( در کساني که نمي توانند دارو از طريق
خوراکي مصرف کنند ) ا 15 mg /kg تا حداکثر 900 mg دوبار در هفته .
شرايط نگهداري
در ظرف در بسته 30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان ايزونازيد يا سيلکوسرين و اتيوناميد باعث مي شود تا اثرات دارو با INH بر روي CNS به شکل Additire
بروز کند.
سطح سرمي کاربامازپين ، فني توئين، وارفارين، اتوسوکسيمايد، ديازپام، تريازولام و تئوفيلين در مصرف همزمان با ايزونيازيد افزايش يافته و امکان مسموميت با آنها را افزايش مي دهد.
سطح خوني ايزونيازيد توسط هيدروکسيد آلومينيوم و پردنيزولون کاهش مي يابد.
در صورت مصرف همزمان با الکل موجب کاهش اثرات INH و افزايش احتمال نوروپاتي محيطي در آسيب کبدي ناشي از INH مي گردد.
عوارض جانبي
نوريت محيطي – اختلال خفيف در عملکرد کبدي – افزايش خفيف و گذراي ALT و AST و افزايش جزئي بيلي روبين ، تشنج .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تهيه کشت و آنتي بيوگرام قبل و حين درمان .

2- انجام معاينات چشمي ، انجام آزمون هاي دوره اي عملکرد کبدي ، تجويز پيريدوکسين همزمان با INH در بيمار سوء

تغذيه اي ، ديابتي و الکليسم ، کودکان دچار سوء تغذيه که مصرف کننده کافي گوشت و شير نيستند يا کودکاني که از

شير مادر تغذيه مي کنند يا زنان باردار ، اندازه گيري وزن بيمار هفته اي 2 بار .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی