دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوفلوران (Isoflurane)
نام های تجاری
Flarane
اشکال دارویی
    100ml : محلول استنشاقي
کاربرد دارو
القاي بيهوشي ، نگهدارنده بيهوشي ، سزارين ، آنستز سرپايي ، استاتوس اپي لپتيکوس .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
جذب و دفع از ريه و داراي ضريب کمتر نسبت به هالوتان وانفلوران
نحوه مصرف
ابتدا با غلظت 5/0% V/V در O2 يا O-NO2 و افزايش آن تا حد 3-5/1 % ، القاي بيهوشي در عرض 10 دقيقه صورت مي
گيرد .
شرايط نگهداري
دماي کمتر از 40 درجه سانتيگراد.
عوارض جانبي
کمتر از انفلوران و هالوتان حساسيت ميوکارد را نسبت به سمپاتوميمتيک ها افزايش مي دهد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
توصيه مي شود زماني که از ايزوفلوران براي بيهوشي استفاده مي کنيد غلظت را به
آرامي افزايش دهيد (1/0 تا 25/0 درصد در هر چند تنفس ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی