چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزوکربوکسازيد (Isocarboxazid)
نام های تجاری
Marplan
اشکال دارویی
    10mg : قرص
کاربرد دارو
افسردگي ، اختلال بيش فعالي ADHD و بيماري وسواس OCD ،اختلالات پانيک،PTSD ،اختلال خوردن،درد مزمن، سردرد
ميگرني، Social phobia.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اين دارو به طور غيرقابل برگشت از عمل آنزيم MAO ممانعت مي کند و با ممانعت از د-آمينه شدن داخل سلولي آمين هاي
آندروژن (سروتونين و نور اپي نفرين ) امکان دستيابي به آنها در CNS افزايش مي دهد .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، فئوکروموسيتوم ،CHF ، افراد زير 16 و بالاي 60 سال.
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز آزمايش اوليه 10mg/day مي باشد و سپس تا انتهاي هفته ميتوان دوز را به 30mg /day به صورت يک دوز واحد يا چند دوز رساند .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در ظرف دربسته و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش عوارض داروهاي اپي نفرين و ساير سمپاتوميمتک ها .
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، پر فعاليتي ، بي خوابي ، افت وضعيتي فشار خون ، تاري ديد ، يبوست .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اثرات درماني تا يک هفته يا کمتر و گاه تا 4-3 هفته ديده مي شود .

2- کنترل جذب و دفع مايعات و دفع مدفوع ، ادم محيطي و وزن بصورت روزانه لازم است .

3- منع مصرف الکل ، غذاهاي حاوي کافئين ، فقر آهن و تريپتوفان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی