دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Sunday, May 27, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايپراتروپيوم - سالبوتامول (Ipratropium-s)
نام های تجاری
Combivent
اشکال دارویی
    20 mcg/dose & 100 mcg/dose : اسپري دهاني
کاربرد دارو
درمان آسم و برونکو اسپاسم حاد
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : يک يا دو پاف ، 3 تا 4 بار در روز ، کودکان: يک يا دو پاف ، 3 با در روز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی