پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايپکاک (Ipecac)
نام های تجاری
Poisum Anticlate , kit , IPECA, Buttercup syrup
اشکال دارویی
    30ml : شربت
کاربرد دارو
ايجاد استفراغ در مسموميت حاد .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
يکي از موثرترين داروهاي استفراغ آور که با اثر تحريک مستقيم روي مخاط معده و اثر مرکزي بر روي گيرنده هاي شيميايي (CTZ ) در مدولا عمل مي کند و بر لاواژ معده ارجحيت دارد .
موارد منع مصرف
کاهش هوشياري و کوما – نبود رفلکس gag در بيمار – شوک – تشنج .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 15-30cc از راه خوراکي همراه با آب ميوه يا آب کودکان : بالاي 8 ماه 15-30cc ( خوراکي ) همراه يا پس از
آب يا آب ميوه و زير 8 ماه 1cc/kg خلط آور : 0.3-1cc .
شرايط نگهداري
25 درجه سانتيگراد در ظرف در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر دارو در مصرف همزمان با شارکول فعال شير و نوشيدني هاي کربن دار و در مسموميت هاي ناشي از خوردن دارو
هاي ضد استفراغ .
عوارض جانبي
استفراغ يا اسهال خوني ، استفراغ مداوم ، خواب آلودگي ، کوما ، دهيدراتاسيون ، ايجاد عوارض مهم روي قلب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت لزوم تجويز شارکول ، اپکاک بايد قبل از شارکول تجويز گردد.

2- در صورت عدم ايجاد استفراغ پس از تکرار روز ايپکاک جهت جلوگيري از عوارض ناشي از جذب تجويز شارکول

يا لاواژ معده توصيه مي شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی