سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آيوپاميدول (Iopamidol)
نام های تجاری
Isovue
اشکال دارویی
    370mg/ml 20ML, 300mg/ml 50ML, 370mg/ml 50ML, 300mg/ml 100ML, 370mg/ml 100ML, 300mg/ml 20ML : آمپول
    300mg/ml, 612.4 mg/ml 20ML, 612.4MG/ML 50ML, 612.4MG/ML 100ML : محلول خوراکي
کاربرد دارو
ميلوگرافي ، توموگرافي کامپيوتري ، آنژيو گرافي ، آنژيوگرافي عروق کرونر ، ونتريکولوگرافي ، ونوگرافي محيطي ، CT اسکن .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
خودداري شود.
مكانيزم اثر دارو
اثر حاجب اشعه X ، يد ارگانيک مانع عبور اشعه X مي شود بنابراين مکانهايي که حاوي يد هستند از بقيه ساختمان ها مشخص
مي شوند ، نيمه عمر داخل عروقي 2 ساعت ، دفع به طور عمده از راه ادرار .
موارد منع مصرف
حساسيت نسبت به يد ، بيماري شديد کليه و کبد .
نحوه مصرف
در ميلوگرافي : جهت ميلوگافي لومباروتوراسيک و سرويکال ، 10-15ml از محلول حاوي 200mg I/ml در ترموگرافي کامپيوتري : 4-6ml از محلول حاوي 200mgI/ml ، آنژيوگرافي عروق کرونر : 2-10ml از محلول حاوي .370mgI/ml
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان بتابلوکرها ممکن است باعث تشديد اثر هيپوتانسيون دارو شود .
عوارض جانبي
تشنج ، سردرد ، سرگيجه ، خواب آلودگي ، اسهال ، تهوع ، استفراغ ، کاهش اشتها .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی