سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آيوهگزول (Iohexol)
نام های تجاری
Ominipaque
اشکال دارویی
    240mg/ml 10ML, 240mg/ml 20ML, 240mg/ml 50ML, 300mg/ml 10ML, 300mg/ml 20ML, 350mg/ml 20ML, 240mg/ml 100ML, 240mg/ml 200ML, 300mg/ml 50ML, 300mg/ml 100ML, 300mg/ml 200ML, 350mg/ml 50ML, 350mg/ml 100ML, 350mg/ml 200ML : ويال
کاربرد دارو
فيلوگرافي – اينتراتکال .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
شيردهي حداقل تا 24 ساعت پس از تجويز اين دارو توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
ترکيبات يد ارگانيک پرتو X عبور کرده از بدن را بلوک مي کنند ، بنابراين ساختمان هاي فاقد يد خودنمايي مي کنند .دارو در
CSF پخش شده در ريشه هاي عصبي ، فضاي زير عنکبوتيه و مايعات خارج سلولي بافت مغزي نفوذ مي کند.
موارد منع مصرف
سابقه واکنش حساسيت به پني سيلين يا آلرژن هاي پوستي ، سابقه آلرژي يا آسم .
نحوه مصرف
بزرگسالان : فيلو گرافي کمري از راه تزريق کمري : 10-17 cc از محلول حاوي 180mg/ml يد يا 7-12.5 cc از محلول
حاوي 240mg/ml يد.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي ضد افسردگي سه حلقه اي يا مهار کننده هاي MAO افزايش اثر آنها .
عوارض جانبي
تزريق اينتراتکال يا داخل عروقي – سردرد و تهوع خفيف تا متوسط ، تزريق اينتراتکال : سر درد ، ديزينيس ، تحريک مننژ.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم انجام دوز آزمايشي جهت تعيين حساسيت بيمار به دارو ، عدم تزريق مستقيم دارو به داخل سيسترنا يا بطن هاي

مغزي – پرهيز از خوردن به مدت 2 ساعت قبل از آزمايش .

2- در حين آنژيو گرافي تزريقي ديجيتال سر و گردن بيمار بايد بي حرکت باشد و از انجام بلع خودداري کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی