پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اينترفرون بتا 1 ب (Interferon Beta-1B)
نام های تجاری
Betaferon , Betaseron , Extavia
اشکال دارویی
    250mcg, 300mcg, 8millionU/ml : آمپول
    8millionU/ml, 9.6millionU/ml, 8millionU/ml(Actoferon) : ويال
کاربرد دارو
بيماري مالتيپل اسکروزيس (MS ) .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حاوي يک رشته پروتئين با 165 آمينو اسيد است و فاقد زنجيره کربوهيدراتي است به دليل پايين بودن غلطت سرمي دارو به
دنبال تزريق 0.25 mgsc از دارو. اطلاعات فارماکوکنتيک دارو در بيماران MS پايين است .
موارد منع مصرف
در افراد حساس به دارو يا هريک از اجزاي آن ، دوران بارداري .
نحوه مصرف
براي درمان انواع عود کننده MS و به منظور کاهش تعداد موارد عود و تشديد بيماري:
بزرگسالان : 0.25mg SC يک روز در ميان مناطق تزريق شامل بازو ، شکم ، لگن و ران راست .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی