پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اينترفرون بتا 1 آ (Interferon Beta-1A)
نام های تجاری
Avonex , Cinnovex , Rebif
اشکال دارویی
    12millionU/ml 0.5ML, 12millionU/ml 1ML, 44mcg/0.5ml, 30mcg, 44mcg/0.5ml (Actorif) : آمپول
    30mcg/vial (Cinnovex), 30mcg/vial (Actovex) : ويال
کاربرد دارو
بيماري مالتيپل اسکروزيس (MS ) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ترشح دارو به شير مادر مشخص نشده است .
مكانيزم اثر دارو
اين اينترفرون يک گليکوپروتئين حاوي 166 آمينو اسيد است که از سلول هاي تخمدان خوکچه هندي که ژن اينترفرون بتاي
انساني به داخل آن تزريق شده است به دست مي آيد.
نحوه مصرف
درمان انواع عود کننده بيماري و به منظور کاهش تعداد مورد عود و جلوگيري از پيشرفت بيماري و تاخير در بروز ناتواني
هاي حرکتي است .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد در يخچال .
تداخل مصرف با ساير داروها
در صورت مصرف همزمان مصرف کردن با داروهاي سرکوبگر مغز استخوان احتياط شود.
عوارض جانبي
ضعف و ناتواني ، سرگيجه ، تب ، سردرد ، اختلال خواب ، اختلال بينايي ، سينوزيت ، دل درد ، تشنج .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پيش از آغاز درمان در طول آن بايد اين آزمايشات انجام شود : شمارش کامل سلول هاي خوني و افتراق آن تعداد پلاکت ها ، بيوشيمي خون ، آزمون هاي عملکرد کبدي.
2- در صورت بروز علايم شبيه سرماخوردگي مي توان از مسکن استفاده کرد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی