يکشنبه 26 آبان 1398    |    Sunday, November 17, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اينترفرون آلفا 2 ب (Interferon Alfa-2B)
نام های تجاری
Intron – A
اشکال دارویی
    10millionU/ml 1ML, 10millionU/ml 2.5ML, 5millionU/ml 1ML : آمپول
    3mega, 4.5mega : ويال
کاربرد دارو
لوکمي سلولي مويي ( Hair cell Leukemia ) ،
ملانوم بدخيم ،
لنفوم فوليکولر،
سارکوم کاپوزي مرتبط با ايدز،
کنديلوماتااکو ميناتا،
هپاتيت Cمزمن،
هپاتيت Bمزمن.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حداکثر غلظت سرمي دارو به دنبال تزريق SC و يا IM ، 18-16 IU/ml بوده و هر 12-3 ساعت پس از تجويز حاصل مي شود .
نحوه مصرف
1)لوکمي سلولي مويي: بزرگسالان : 2U/m^2 ميليون ، IM و يا SC 3 بار در هفته به مدت 6 ماه .
2)ملانوم بدخيم : همراه با درمان جراحي در بيماراي که خطر عود وجود دارد در 50 روز پس از جراحي .
3)لنفوم فوليکولر: بزرگسالان:5 ميليون واحد SC سه بار در هفته تا 18 ماه به همراه ديگر داروهاي شيمي درماني.
4)سارکوم کاپوزي...:30iu/m2 ميليون،3 بار در هفته به صورت SCيا IM.
5) کنديلوماتا...:تزريق يک ميليون واحد از دارو به داخل ضايعه 3 بار در هفنه به مدت 3 هفته به صورت يک روز در ميان.
6) هپاتيت C مزمن:بزرگسالان: 3 ميليون واحد ،3بار در هفته SC ياIM در بيماراني که درمان را تحمل کرده و ALT تا 16 هفته از درمان طبيعي ميشود.
7)هپاتيت B مزمن:35-30 ميليون واحد در هفته به صورت SC ياIM که مي توان ان را به شکل 5 ميليون واحد در روز يا 10 ميليون واحد 3 بار در هفته به مدت 16 هفته تجويز کرد.
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با تئوفيلين موجب کاهش کليرانس تئوفيلين و افزايش 100 درصدي سطح پلاسمايي آن مي شود .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف اين دارو سبب اختلال عملکرد تيروئيد در آزمايش ها چه به صورت پرکاري و يا کم کاري شود که البته به طور معمول نيازي به درمان نخواهد داشت.
2- در صورت تعداد پلاکت کمتر از 501000 بهتر است دارو به صورت SC تجويز شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی