سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اينترفرون آلفا 2 آ (Interferon Alfa-2A)
نام های تجاری
Roferon –A
اشکال دارویی
    6millionU/ml, 9millionU/ml, 3millionU/ml, 4.5millionU/ml : آمپول
کاربرد دارو
درمان هپاتيت C مزمن ، لوکمي سلولي مويي (Hairy cell Leukemia ) سارکوم کاپوزي مرتبط با ايدز.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
بهتر است در دوران مصرف دارو ، شير دهي قطع گردد .
مكانيزم اثر دارو
يک پروتئين استريل است که به روش نوترکيبي DNA از راه مهندسي ژنتيک ژنوم باکتري E.coli تهيه مي شود . اين پروتئين
حاوي 65 آمينو اسيد است .
موارد منع مصرف
حساسيت به اينترفرون ها يا هريک از اجزاي سازنده دارو .
نحوه مصرف
بزرگسالان (افراد بالاي 18 سال ) : دوز توصيه شده 3 ميليون واحد 3 بار در هفته به صورت SC يا IM به مدت 12 ماه است . به طور جايگزين مي توان بيماران را با يک دوز القايي 6 ميليون واحد 3 بار در هفته براي 9 ماه بعدي درمان کرد.
شرايط نگهداري
در دماي 8-2 درجه سانتيگراد در يخچال و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
دارو موجب کاهش کليرانس تئوفيلين مي شود .
عوارض جانبي
علايم شبه سرماخوردگي شامل : تب – لرز – ضعف – سردرد – ميالرژي و آرترالرژي – گيجي – کاهش فعاليت هاي ذهني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- دارو بايد زير نظر پزشک متخصص در زمينه تزريق اينترفرون تجويز شود .

2- مواردي از خودکشي و رفتار هاي تهاجمي به دنبال تجويز اين دارو گزارش شده است و در صورت بروز افسردگي يا

تمايل به خودکشي نسبت به قطع دارو يا هر اقدام درماني ديگر تصميم گيري شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی