پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انسولين رگولار (Insulin regular)
نام های تجاری
Lansulin R
اشکال دارویی
    100IU/ml 10ML, BEEF 100IU/ml 10ML : ويال
کاربرد دارو
ديابت تيپ I ( IDDM ) ، کتواسيدوز ديابتي ، هيپرکالمي.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
انسولين سبب افزايش انتقال فعال گلوکز عضلات و غشاء سلولهاي چربي و افزايش تبديل گلوکز به گليکوژن در کبد مي شود و برون ده کبدي گلوکز را سرکوب مي نمايد.اين دارو از راه کليه دفع مي شود . نيمه عمر دارو 90 دققيقه است.
نحوه مصرف
در ديابت تيپ I : دوز دارو بايد در مورد بيمار تجويز و تنظيم گردد ، در کتو اسيدوز ديابتي : ابتدا U از راه وريدي تجويز گردد سپس دوزهاي بعدي ساعت بر مبناي گلوکز خون تجويز شود . هيپرکالمي بزرگسالان : 5-1U در 5ml از محلول DW50% ريخته و در حلال 5 دقيقه تجويز شود .
شرايط نگهداري
در دماي 2-8 درجه ( در يخچال ) نگهداري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف داروهاي مسدود کننده بتاآدرنرژيک برخي علايم و نشانه هاي هيپوگليسمي را مخفي مي نمايد .
عوارض جانبي
کهير ، هيپوگليسمي ، هيپرگليسمي ، ليپوآتروفي ، ليپوهيپوتروفي ، تورم ، قرمزي ، گرمي در محل تزريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار شيوه صحيح کنترل قند سرم و قند و کتون ادرار را بياموزيد همچنين از دور ريختن نمونه ادرار اول و استفاده از نمونه دوم جهت کنترل قند خون و کتون را به بيمار گوشزد کنيد .
2- بر اهيمت پذيرشي رژيم غذايي ديابتي ، تغيير سيستم تغذيه اي و فعاليت منظم تجويز شده توسط پزشک تاکيد کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی