چهارشنبه 30 خرداد 1397    |    Wednesday, June 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) (Insulin isophane (Insulin NPH))