چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انسولين گلارژين (Insulin glargine)
نام های تجاری
Lantus
اشکال دارویی
    100unit/ml in 70ml, 1000iu/10ml : ويال
    300iu/3ml : قلم
کاربرد دارو
کنترل ديابت شيرين نوع 1 و نوع 2 در بيماراني که جهت کنترل هيپر گليسمي نيازمند انسولين پايه هستند.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
از طريق تحريک برداشت محيطي گلوکز به ويژه به وسيله بافت چربي و عضلات اسکلتي و مهار توليد گلوکز در کبد متابوليسم گلوکز را تنظيم مي کند .
موارد منع مصرف
در بيماراني که به گلارژين و اجزاي آن حساسيت نشان مي دهند .
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : بر حسب هر بيمار متفاوت است پس از محاسبه دوز مورد نياز دارو را به صورت زير جلدي يک بار در روز و در زماني معين تزريق کنيد .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از انجماد .
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است دارو هاي مهار کننده ACE ، ديزوپيراميد ، فيبرات ها ، فلوکستين منجر به افزايش اثر انسولين شوند .
عوارض جانبي
هيپوگليسمي ، واکنش هاي محل تزريق ، ليپوديستروفي ، راش پوستي و خارش .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بيمار را از نظر روش هاي صحيح پايش گلوکز خون و کنترل صحيح ديابت آموزش دهيد .
2- علايم و نشانه هاي هيپوگليسمي – نظير خستگي ، ضعف ، کنفوزيون ، سردرد ، رنگ پريدگي پوست را به بيماران مبتلا به ديابت آموزش دهيد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی