پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انسولين بي فازيک ايزوفان (Insulin biphasic isophane)
نام های تجاری
Humulin 70/30 , mix-tard,NoVol in 70/30
اشکال دارویی
    100IU/ml (70% isophane+30% regular) : ويال
    300iu/3ml(NOVOMIX30) : قلم
کاربرد دارو
ديابت I ( IDDM ) .
مصرف در حاملگی
A
نحوه مصرف
بزرگسالان : مطابق دستور پزشک کودکان : دوزاژ مصرف طبق هر فرد تجويز گردد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی