شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
انسولين آسپارت (Insulin aspart)
نام های تجاری
Novolog, Novomix
اشکال دارویی
    100IU/ml 3ML : ويال
    300iu/3ml 10ML(NOVORAPID) : قلم
    100IU/ml 3ML : آمپول
کاربرد دارو
کنترل هيپرکلسمي در بيماران مبتلا به ديابت شيرين
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
فعاليت ضد ديابتي ، احتمالا از طريق اتصال به گيرنده هاي انسولين موجود روي سلول هاي عضلاني و چربي تسهيل برداشت سلولي گلوکز و مهار گلوکز از کبد باعث کاهش مقادير گلوکز خون مي شود .
موارد منع مصرف
در صورت بروز واکنش حساسيت نسبت به Novolog يا يکي از اجزاي آن و طي دوره هاي هيپرکلسمي .
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان : دوز دارو وابسته به هر فرد متفاوت است معمولا ميزان انسولين مورد نياز روزان 0.5-1 unit /kg است که در رژيم درماني همراه با غذا منقسم مي شود .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي و نور خورشيد.
تداخل مصرف با ساير داروها
ممکن است داروهاي مهار کننده ACE ، ايزوپيراميد ، فيبرات ها ، فلوئوکستين ، دارو هاي مهار کننده MAO .
عوارض جانبي
هيپوگليسمي ، واکنش هاي حساسيتي ، واکنش هاي محل تزريق ، راش پوستي ، هيپوکالمي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به هنگام تجويز انسولين هيچ گاه از مخلل U استفاده نکنيد، بلکه هميشه واژه (Unit ) را بکار ببريد تا از خطر احتمالي مصرف بيش از حد ميزان 10 برابر جلوگيري کنيد از 5 Novolog تا 10 دقيقه قبل از غذا استفاده کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی