سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اينفليکسيماب (Infliximab)
نام های تجاری
Remicade
اشکال دارویی
    100mg : آمپول
کاربرد دارو
آرتريت روماتوئيد (RA ) ،
بيماري کرون
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
بهتر است تغذيه نوزاد در زمان مصرف دارو با شير مادر قطع شود .
مكانيزم اثر دارو
به عنوان يک آنتي بادي مونوکلونال يا باند شدن به فاکتور نکروزه کننده تومور (TNF ) آلفا باعث خنثي شدن فعاليت و اتصال اين فاکتور گيرنده مربوط مي شود.
موارد منع مصرف
تجويز دارو در افراد حساس به پروتئين هاي موش يا هر يک از اجزاي ديگر.
نحوه مصرف
به همراه متوترسات در کاهش علايم يا مهار پيشرفت صدمات ساختاري و بهبود عملکرد فيزيکي در بيماران داراي آرتريت روماتوئيد (RA ) و به وسيله تا شديد و فعال از اينفليکسيماب به همراه متوترکسات استفاده مي شود .
شرايط نگهداري
فرآورده هاي ليوفيليزه در دماي 8-2 در يخچال .
عوارض جانبي
تب ، سر درد ، پرفشاري خون ، فارنژيت ، رنيت ، سنيوزيت ، دل درد ، اسهال ، ديس پپسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ويال حاوي نگهدارنده هاي ضد باکتري نيستند .
2- تجويز دارو در بيماران مبتلا به اختلالات قلبي نظير تضعيف ناشي از سن فعاليت قلب و آسيت قلب ناشي از MI و ديگر موارد بايد ارزيابي شده و در صورت بروز عوارض مصرف دارو قطع گردد.
3- به بيمار بياموزيد در صورت بروز عفونت ، خونريزي ، و کبودي سريعا پزشک را مطلع سازد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی