پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايندوسيانين سبز (Indocyanine green)
نام های تجاری
Ic Green , Cardio Green
اشکال دارویی
    25mg : ويال
کاربرد دارو
ارزيابي برون ده قلبي ،
آنژيو گرافي عروقي مشيميه ،
بررسي عملکرد کبد .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
احتياط شود .
مكانيزم اثر دارو
نوعي رنگ تري کربوسيانين استريل و محلول در آب است که حداکثر جذب طيف آن در خون يا پلاسماي خون 800 تا 810
نانومتر است – ميزان يد سديم موجود بيش از 5% نيست .
موارد منع مصرف
در صورت وجود آلرژي نسبت به يديد ها در مورد مصرف دارو احتياط کنيد .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز معمول براي ارزيابي قلبي 5mg است که از راه کانتر قلبي و به سرعت تزريق مي شود کودکان : دوز
توصيه شده 12.5mg است که مطابق روش بزرگسالان تزريق مي شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
آن دسته از فرآورده هاي هپارين که محتوي سديم بي سولفيت هستند باعث کاهش حداکثر جذب دارو مي شوند .
عوارض جانبي
موادي که از واکنش هاي آنافيلاکتيک يا کهيري در بيماران فاقد تاريخچه حساسيت نسبت به يديد ها گزارش شده است .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اين دارو در محلول آبي ناپايدار است و بايد در عرض 10 ساعت مصرف شود با اين وجود در پلاسما و خون کامل پايدار است . مي توان نمونه هايي را که با تکنيک نمونه گيري منقطع به دست آمده اند چند ساعت بعد نيز بررسي کرد.
2- ضمن کار از روش هاي استريل استفاده کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی