يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايمي پنم - سيلاستاتين (Imipenem- Cilastatin)
نام های تجاری
Primaxin , Tienam
اشکال دارویی
    500,500/vial, 250,250/vial, 750,750/vial : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت خفيف تا متوسط دستگاه تنفسي تحتاني ،پوست و ژنيکولوژيک،
عفونت هاي خفيف تا متوسط داخل شکمي،
عفونت هاي شديد تا مخاطره آميز دستگاه تنفسي، ادراري، استخوان ، مفاصل و پوست، سپتي سمي باکتريال، اندوکارديت باکتريال.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
ايمي پنم مانع سنتز ديواره سلولي باکتري مي شود. طيف فعاليت ضد ميکروبي اين دارو شامل اغلب باکتري هاي گرم مثبت، گرم منفي و بي هوازي نظير استافيلوکوک، استرپتوکوک، اشرشياکولي، کلبسيلا، پروتئوس، انتروباکتر، پسودوموناس آئروژينوزا و گونه باکتريوئيدها، کلستريديوم ديفيسيل و ساير گونه هاي پسودوموناس است.
سيلاستاتين مانع فعاليت آنزيم دي پپتيداز ( که باعث غيرفعال شدن ايمي پنم مي شود) مي گردد و سميت کليوي ايمي پنم را کاهش مي دهد. نيمه عمر 1 ساعت متابوليسم ايمي پنم کليوي و دفع ادراري پس از 10 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت به ترکيبات کاربي پنم – درمان بيش از 14 روز در موارد حساس و بي حس کننده هاي موضعي ممنوع است .
احتياط در اختلال شديد عملکرد کليه، اختلالات همراه با تشنج، حساسيت به پني سيلين ها و سفالوسپورين ها، کودکان زير 12 سال.
نحوه مصرف
بيش از 1500mg در شبانه روز از راه عضلاني نبايد مصرف شود. طول درمان بر حسب شدت عفونت متفاوت و معمولاً تا 2 روز پس از دفع علايم بيمار است . شروع اثر دارو در تجويز وريدي سريع بوده و اوج اثر دارو تقريباً همزمان با پايان انفوزيون مي باشد.
شرايط نگهداري
در دماي زير 25 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کلرامفنيکل باعث اختلال در اثرات باکتريوسيدال ايمي پنم مي گردد.در صورت لزوم بايد کلرامفنيکل چند ساعت بعد از اين دارو تجويز شود.
پروبنسيد باعث طولاني شدن نيمه عمر اين دارو مي گردد.
در صورت مصرف همزمان اين دارو با گان سيکلووير احتمال بروز تشنج وجود دارد.
تداخل مصرف با غذا
در خلال مصرف اين دارو ، در تغذيه بيمار بايد محدوديت مصرف سديم منظور گردد.
عوارض جانبي
تشنج ، اگرانولوسيتوز ، لوکيت با غشاي کاذب ، سرکوب مغز استخوان ، از دست دادن شنوايي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم انجام تزريق وريدي در بيماران داراي کليرانس کراتي نين کمتر از 5cc/min مگر اينکه بيمار در 48 ساعت آينده کانديد دياليز باشد .
2- در بيماران همودياليزي.
3- در بيماران همودياليزي منافع حاصل از درمان در برابر خطر بروز تشنج ناشي از دارو بايد سنجيده شود .
4- در مسموميت با اين دارو بايد مصرف دارو قطع و از دياليز استفاده شود و ادامه درمان با فني توئين و بنزوديازپين ها صورت گيرد.
5- از تزريق وريدي در کودکان مبتلا به مننژيت و کودکان کمتر از 30kg دچار نارسايي کليه خودداري شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی